loader
Avrasya Protez
  • YETER Kİ

    SAĞLIK OLSUN

AVRASYA PROTEZ ÜRÜNLER

ÖNSÖZ

İnsanlık tarihi, hastalık ve ölümlere yol açıcı siyasi, ekonomik, sosyal kargaşaların tarihi olduğu kadar, hayata fırsat ve alan açmaya yönelik tıbbi çabaların da tarihidir.

Hastalıklarla mücadele kapasitesi ve ispata dayalı tıbbi uygulamalar bugünkü seviyesine; insanın bedenen ve ruhen daha sağlıklı olabilmesi için yazılı tarih öncesi ve sonrasında kesintisiz olarak süren bir tıbbi araştırma serüveni sonrasında ulaşabilmiştir. Kendimizi; bilinen ilk cerrahi uygulamanın yapıldığı M.Ö. 4900’ler öncesinden başlayıp, eski Mısır, Babil, antik Yunan, Hint, İran uygarlıklarından, Ortaçağ  tıbbi uygulamalarından geçen; kendi hinterlandımızdaki  Osmanlı darüşşifalarına uğrayıp günümüz modern tıbbına uzanan bir tıbbi serüvenin hâlihazırdaki mirasçıları olarak addedebiliriz.

Bu tıbbi mirasın hatırasına derin bir saygı ve modern tıbbi uygulamaların ne kadar uzun ve yoğun bir insani gayret ve birikimin hâsılası olarak bize ulaştığının şuuru içinde hedefimiz;

Müşterilerimize hizmet verirken kaliteyi ve şeffaflığı gözetmek, Hizmetin mali boyutunda; uygulama - maliyet - verimlilik - sürdürülebilirlik kıstaslarını gözönünde bulundurarak fiyat politikası belirlemek.

Çalışanlarımızla ilişkilerimizde itimat ve ülfet içinde olmak, idari anlayışımızın ana karakterini oluşturmaktadır.  Sağlık alanında verilen hizmetin zor ve yıpratıcı karakterinden kaynaklanan problemler; tıbbi hizmet sürecinin tabii, kaçınılmaz eşlikçileridir. Bu problemlerin çözümünde bakış açımızın temelini karşılıklı empati oluştururur ve müşterilerimizin özel, hassas, ayrıcalıklı bir birey olduğunu sürekli aklımızda tutarız.

Müşterilerimizin hizmete ulaşım kolaylığı ve modern tıbbi uygulamalardan azami verimlilikte faydalanmasının sağlanması, hizmet süreçlerinin her basamağında karşılaşacağı olumsuzlukların anında çözümü;  bu hizmetleri veren fedakâr çalışanlarımız için de mesleki doyuma ulaşmalarını sağlayacak çalışma alanlarının ve ortamlarının oluşturulması, idari manada amacımızdır.